Příručka akcionáře

Datum Název  
11.08.2013

OBSAH

1.   Nekótované akcie

1.1. Co jsou nekótované akcie

1.2. Společnosti z kupónové privatizace

1.3. Akciové společnosti vzniklé transformací zemědělských družstev

1.4. Ostatní akciové společnosti

2.    Akcie & Akciové právo

2.1. Vlastnosti a třídění akcií

2.2.  Evidence akcií

2.3.  Majetkové účty

2.4.  Centrální depozitář

2.5.  Akcionářská práva

2.6.  Přehled zákonů upravujících akciové právo

3.    Správa akcií

3.1.  Hodnota akcií

3.2.  Víte co vlastníte?

3.3.  Obchody s nekótovanými akciemi

3.4.  Vypořádání obchodů s listinnými akciemi

3.5.  Vypořádání obchodů se zaknihovanými akciemi

3.6.  Informace o akciových společnostech

3.7.  Aktivní správa akcií

4.    Firemní události

4.1. Valná hromada

4.2. Přeměna podoby nebo formy akcií

4.3. Dražba akcií

4.4. Vytěsnění akcionářů

4.5. Rozdělení a sloučení společnosti

4.6. Změna výše základního kapitálu

4.7. Úpadek společnosti

4.8. Zrušení a zánik společnosti

5.    Návody

5.1. Zjistěte, jestli máte na účtu zaknihované akcie

5.2. Co s akciemi, které mám na účtu?

5.3. Kam ty akcie zmizely?

5.4. Jak získat protiplnění za vytěsněné akcie?

5.5. Jak nepřijít o protiplnění, další příjmy a akcie vůbec

5.6. Ztráta listinné akcie

5.7. Zadání a reakce na inzerát k nákupu a prodeji akcií

5.8. Použítí Databáze dražeb akcií

5.9. Použití Databáze vytěsnění akcionářů

5.10. Využijte naše nástroje pro správu akcií

zobrazit