Publikováno: 9. 8. 2013

Evidence akcií

Každá akcie je evidována

Tedy s výjimkou listinných akcií na majitele, které se nejpozději 1. 1. 2014 změnily na akcie na jméno a akcionáři je dosud nepředložili k výměně nebo vyznačení nových údajů. Akcie na jméno jsou evidovány samotnou akciovou společností v seznamu akcionářů, pokud nejsou imobilizovány.

Evidence ostatních cenných papírů však provádějí osoby, které k tomu mají příslušnou licenci.Podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu rozlišujeme centrální evidenci cenných papírů, samostatnou evidenci investičních nástrojů a evidencí navazujících na tyto evidence.

V těchto evidencích je rozdíl mimo jiné i v tom, že mezitím co samostatná evidence se týká investičních nástrojů, centrální evidence pouze cenných papírů. Cenné papíry jsou podmnožinou investičních nástrojů a patří mezi ně především akcie a dluhopisy. Mezi investiční nástroje patří kromě investičních cenných papírů také cenné papíry kolektivního investování, nástroje peněžního trhu a deriváty. Investiční cenné papíry jsou pak ty cenné papíry, které se obchodují na kapitálovém trhu. 

Centrální evidence cenných papírů

Centrální evidence cenných papírů je evidence všech zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice s výjimkou zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, pokud jsou vedeny v samostatné evidenci, a zaknihovaných cenných papírů vedených v evidenci ČNB. Centrální evidenci cenných papírů vede Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) – dříve UNIVYC. Z uvedeného je jasná snaha vést všechny zaknihované cenné papíry na jednou místě, což je jistě praktické. Podobné centrální depozitáře jsou zřízeny ve většině zemí světa.

Evidenci navazující na centrální evidenci pak vede obchodník s cennými papíry, investiční společnost nebo další oprávněné osoby. Obchodník vede akcie na svém účtu zákazníků v centrální evidenci u centrálního depozitáře a v jím vedené navazující evidenci vede cenné papíry svých zákazníků na  účtech vlastníka (viz obr. níže). O systémech účtu jsme psali v článku Majetkové účty.

Samostatná evidence cenných papírů

V samostatné evidenci investičních nástrojů mohou být evidovány zaknihované cenné papíry kolektivního investování, listinné investiční nástroje v úschově (imobilizované akcie) a zahraniční investiční nástroje, které má ve své moci obchodník s cennými papíry za účelem poskytnutí investiční služby. Samostatnou evidenci investičních nástrojů může vést centrální depozitář, obchodník s cennými papíry, investiční společnost, provozovatel vypořádacího systému, banka nebo zahraniční osoba s podobným povolením.

Evidenci navazující na samostatnou evidenci může vést obchodník cennými papíry, investiční společnost, provozovatel vypořádacího systému, banka, zahraniční centrální depozitář. Systém účtů je obdobný jako v případě centrální evidence.

Dost složité, ne?

Vyznat se v systému evidence není možná až tak důležité, ale v momentě, kdy potřebujete své akcie najít, to je nezbytné. V každém případě vám s tím pomůže Váš obchodník nebo následující tabulka.

Cenný papír Příklad  Druh evidence Osoba vedoucí evidenci Účet Poznámka
Zaknihované cenné papíry emitované v ČR a obchodované na BCPP nebo v RM-Systému Akcie ČEZ, Komerční banka,  Telefónica O2, Unipetrol, Tatra Centrální evidence Centrální depozitář cenných papírů Váš účet v CDCP  
Zahraniční zaknihované cenné papíry obchodované na BCPP Akcie Erste Bank, NWR, AAA, Orco, ECM, CETV Samostatná evidence Centrální depozitář cenných papírů Váš účet v CDCP Centrální evidenci těchto cenných papírů vede příslušný národní centrální depozitář
Zahraniční zaknihované cenné papíry obchodované v RM-Systému NOKIA, NWR, AAA, Volkswagen AG, Deutsche Telecom AG, Microsoft Corp. Samostatná evidence SVYT – vypořádací středisko RM-Systém, česká burza cenných papírů Váš účet vlastníka u obchodníka (FIO) Centrální evidenci těchto cenných papírů vede příslušný národní centrální depozitář, RM-Systém má účet u Clearstream
Zahraniční cenné papíry obchodované na burzách v USA nebo EU Microsoft Corp., Citigroup, Deutsche Bank Evidence navazující na centrální evidenci nebo samostatnou evidenci Obchodník u kterého realizujete obchody Váš účet u obchodníka  
Zaknihované cenné papíry kolektivního investování Podílové listy investičního fondu Samostatná evidence investiční společnost (ČSOB, KB, ..) Váš účet vlastníka u investiční společnosti  
Listinné cenné papíry v hromadné úschově (imobilizované cenné papíry)   Samostatná evidence  např. Centrální depozitář Váš účet vlastníka v CDCP Aktuálně nám není znám případ, kdy by se na trhu obchodovaly listinné papíry v hromadné úschově