Akcie & Akcionáři

Datum Název  
21.06.2021

Proč by měl Centrální depozitář cenných papírů znovu spustit službu ověření nezařazeného účtu

Aktuální obnovený zájem o zapomenuté akcie z kuponové privatizace by měl CDCP vést k úvaze, zda uvedenou službu neobnovit. Využívají ji nejen samotní majitelé účtů se zaknihovanými akciemi, tak obchodníci s cennými papíry, finanční poradci a zprostředkovatelé.

zobrazit
08.06.2021

Akcie z kuponovky (8): Dividendy a likvidační zůstatky

Dividenda je sladkou odměnou akcionáře za jeho investici do akcií. Ročně vyplácí akcionářům společnosti z kuponové privatizace přibližně 40 miliard korun. Na drobné akcionáře připadá miliarda.

zobrazit
11.05.2021

Akcie z kuponovky (7): Nedobrovolné dražby akcií

Nedobrovolné dražby sehrály v privatizačním procesu významnou roli jako nástroj na zvýšení podílu majoritního vlastníka i o několik desítek procent. Dražba proběhla v každé čtvrté společnosti z kuponovky a skončila tím investorská cesta miliónů akcionářů.

zobrazit
01.05.2021

Akcie z kuponovky (6): Vytěsňování akcionářů ze společností

V 806 společnostech skončilo angažmá účastníků kuponové privatizace vytěsněním hlavním akcionářem. Akcionáři zato dostali peněžní náhradu více než 30 mld. Kč, ale několik miliard z toho si vůbec nevyzvedli. U 50 společností se náhrada stále vyplácí.

zobrazit
03.04.2021

Akcie z kuponovky (5): Společnosti s drobnými akcionáři a hodnotnými akciemi

Akcie společností z kuponové privatizace, které jistě prodáte, mají celkovou hodnotu 26 miliard korun a je jich celkem 275. Z nich 24 se obchoduje na burze, ale i ty ostatní se dají hravě prodat.

zobrazit
16.03.2021

Akcie z kuponovky (4): Opuštěné účty se zapomenutými akciemi

Nezařazené účty se zaknihovanými akciemi z dřívějšího Střediska cenných papírů mají hodnotu téměř 18,5 miliard korun. Počet těchto účtů klesl za 10 let na polovinu, ale pokles není dán především tím, že by se o ně vlastníci přihlásili. Mezi akcionáři ČEZu je těchto účtů více než 100 000.

zobrazit
15.03.2021

Akcie z kuponovky (3): Kolik v tom je ještě peněz

Hodně! 28 miliard korun, tolik dělá aktuální hodnota majetku drobných akcionářů z kuponové privatizace. Dvě třetiny z toho jsou peníze v akciích společností obchodovaných na burze. Nemálo peněz dělají nevyzvednuté dividendy, výtěžky dražeb a protiplnění za vytěsněné akcie. Kolik to dělá na jednoho akcionáře?

zobrazit
04.03.2021

Akcie z kuponovky (2): Kde ještě jsou drobní akcionáři

Ať už i tom vědí nebo ne, jsou účastníci kuponové privatizace přítomni v téměř 500 společnostech. Přibližně polovina z nich je ekonomicky aktivních, ale jen zlomek se stále obchoduje na burze. 

zobrazit
26.02.2021

Akcie z kuponovky (1): Osudy akciových společností

30 let od vzniku kuponové privatizace vybízí k rekapitulaci a zhodnocení aktuálního stavu akcií a akciových společností, které byly privatizovány touto světově ojedinělou metodou. Jaké jsou osudy akcionářů, akciových společností, kdo na kuponovce vyrostl? To vše v našem novém seriálu.

zobrazit
12.01.2021

V roce 2021 končí výplata protiplnění za vytěsněné akcie UNIPETROL, České spořitelny, CIDEM a dalších

Celkem letos končí výplata protiplnění za vytěsněné akcie u 38 společností z kuponové privatizace nebo společností vzniklých transformací zemědělských družstev, které celkově činilo 7,2 mld. Kč. Většinu z toho tvoří peníze pro akcionáře UNIPETROL a Česká spořitelna. Očekáváme, že nevyzvednuto nakonec zůstane 1,5 mld. Kč. Seznam společností uvnitř článku.

uzamčeno