Publikováno: 3. 4. 2021

Akcie z kuponovky (5): Společnosti s drobnými akcionáři a hodnotnými akciemi

Akcie společností z kuponové privatizace, které jistě prodáte, mají celkovou hodnotu 26 miliard korun a je jich celkem 275. Z nich 24 se obchoduje na burze, ale i ty ostatní se dají hravě prodat.

V dnešním přehledu přinášíme informace o těch společnostech, které mají ve své akcionářské struktuře drobné akcionáře z kuponové privatizace a které jsou aktivní, což znamená, že nejsou mezi našimi mrtvými společnostmi (mohou například mít záporný kapitál, nekomunikují s akcionáři, nesvolávají valné hromady atd.), nejsou v likvidaci nebo v úpadku.

Společnosti

Počet

Vyplácí dividendy

Hodnota minoritních podílů (tis. Kč)

S akciemi na burze

24

13

18 235 334

S neobchodovanými akciemi

251

40

7 893 585

Celkem

275

53

26 128 919

 

Akcie obchodované na burze

Z titulu jejich umístění na burze je může jejich vlastník kdykoliv prodat prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře – obchodníka s cennými papíry. Tyto akcie uvádíme ve volně dostupné tabulce a dále se jimi zabývat nebudeme, protože se jim věnují podrobněji samotné burzy a specializované weby. Naopak se zaměříme na druhou, mnohem početnější skupinu společností.

Akcie obchodované mimo burzu

Na rozdíl od předchozí skupiny nenaleznete kurz, za které se akcie dají prodat. Ale neobchodovatelné akcie neznamenají neprodejné. Protistranu jednoduše získáte prostřednictvím bezplatného inzerátu na našich stránkách (návod zde). Aktuálně platné inzeráty najdete na stránce Nákup a prodej akcií.

Kompletní přehled 252 aktivních společností s neobchodovanými akciemi, ke kterým lze zadat inzerát najdete v naší databázi neobchodovaných akcií. Jednotlivé společnosti najdete pomocí vyhledávače na úvodní straně. 81 z nich má akcie v zaknihované podobě a 171 v listinné podobě.

Ke každé společnosti zjistíte základní údaje, včetně internetových stránek, základní dokumenty, zda u nich proběhla dražba akcií, historii, články a údaje o akcionářích.

Údaje o rozhodujících akcionářích ve společnostech, které evidujeme v jednotlivých společnostech, jsme zjistili z výročních zpráv nebo zápisů z valných hromad. Všechny společnosti už mají ovládající osobu. V 6 společnostech evidujeme ovládající osobu s menším než 50% podílem, ale některé akcie a podíly budou ještě neodhalené. Průměrně vlastní v těchto společnostech minoritní akcionáři 17,3% podíl na základním kapitálu.

Přehled neobchodovaných akcií s hodnotou minoritního podílu alespoň 100 mil. Kč

18 společností má takové zastoupení minoritních akcionářů, že jejich podíl má celkově minimální hodnotu 100 mil. Kč měřeno účetnín hodnotou akcie. Uvedené společnosti celkově mají hodnotu minoritních podílů 3 388 mil. Kč a tvoří tak 40% celkové hodnoty všech neobchodovaných akcií.

Aktuální název

Historický název

IČO

Základní kapitál

Equity Holding, a.s.

AG finanční investiční privatizační fond Praha, a. s.

10005005

2 138 533 000

Iveco Czech Republic, a. s.

KAROSA a.s.

48171131

1 065 559 000

OSTROJ a.s.

OSTROJ Opava, a.s.

45193681

455 797 200

Prefa Brno a.s.

Prefa Brno a.s.

46901078

205 710 000

Rextim holding a.s.

Rextim holding a.s.

27609383

622 186 293

ROUČKA - SLATINA a.s.

ROUČKA - SLATINA a.s.

46346601

463 969 000

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

00011789

717 580 960

Teplárna Strakonice, a.s.

Teplárna Strakonice, a.s.

60826843

191 628 000

Tereos TTD, a.s.

Pražská cukerní společnost a.s.

16193741

1 321 011 386

Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

44569173

283 921 452

TON a.s.

TON a.s.

49970585

404 000 000

Veolia Energie ČR, a.s.

Moravskoslezské teplárny a. s.

45193410

3 146 446 440

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

46356991

3 014 584 000

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

47675772

629 350 000

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

46356975

394 670 000

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

48173002

948 602 000

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

48172928

754 071 000

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

60108631

1 554 982 000

 

Obsah seriálu Akcie z kuponovky 2021
1. Osudy akciových společností
2. Kde ještě jsou drobní akcionáři
3. Kolik v tom je ještě peněz
4. Opuštěné účty se zapomenutými akciemi
5. Společnosti s minoritními akcionáři a hodnotnými akciemi
6. Vytěsňování akcionářů ze společností
7. Nedobrovolné dražby akcií
8. Dividendy a likvidační zůstatky