Publikováno: 15. 3. 2021

Akcie z kuponovky (3): Kolik v tom je ještě peněz

Hodně! 28 miliard korun, tolik dělá aktuální hodnota majetku drobných akcionářů z kuponové privatizace. Dvě třetiny z toho jsou peníze v akciích společností obchodovaných na burze. Nemálo peněz dělají nevyzvednuté dividendy, výtěžky dražeb a protiplnění za vytěsněné akcie. Kolik to dělá na jednoho akcionáře?

 

INSERVERCZ_KP_2020_3_majetek.png

 

Akcie obchodované na burze

Máme už jich jen 24, ale přesto se v nich schovává 18 mld. korun. 16 mld. z toho tvoří minoritní podíly ve společnostech ČEZ, Komerční Banka, O2 a Philip Morris.

Akcie neobchodované na burze

Mezi společnosti s největší hodnotou minoritního podílu v této skupině společností patří Iveco Czech Republic, Veolia Energie ČR nebo Tereos TTD. Dividendové tituly, které jsou ozdobou portfolia. V celkem 252 společnostech je jich 81 se zaknihovanými akcie mi a 172 s listinnými akciemi na jméno.

Dividendy

Nevyzvednuté dividendy společností na burze činí 567 mil. Kč a těch, které na burze nejsou 39 mil. Kč. To vše za poslední 3 roky. U dividendy nemusí nutně platit tříletá promlčecí lhůta, třeba Komerční banka ji má prodlouženou na 10 let, O2 5 let a ČEZ 4 roky, takže ta částka nesouhlasí (je vyšší).

Nepřevzatá protiplnění

O protiplnění je nutné se aktivně přihlásit. Nárok na vytěsněné akcie se po 3 letech promlčuje a aktuálně se vyplácí protiplnění za akcie 50 společností. Z naší databáze vytěsnění vyplývá, že v letošním roce končí výplata protiplnění třeba u akcií Pražských služeb a České spořitelny. Ale také u akcií UNIPETROL, které tvoří z uvedené dosud nevyplacené částky 1,5 mld. polovinu.

Nevyzvednuté výtěžky dražeb

V přehledu tvoří nejmenší částku a to proto, že jsme do něj zahrnuli jen dražby z let 2018 až 2020, ale výtěžky dražeb se mohou poskytovat déle a obecná promlčecí lhůta na rozdíl od vytěsnění akcionářů nebývá vždy uplatněna. Některé dražby se vyplácejí i po 15 letech. Databáze dražeb obsahuje celkem 745 nedobrovolných dražeb, které se dotkly akcionářů z kuponové privatizace.

Čí ty peníze jsou?

Patří odhadem 1 100 000 osobám, kteří jsou vlastníci v některé z těchto skupin:

  • vlastníci zaknihovaných akcií na zařazených nebo nezařazených majetkových účtech v Centrální depozitáři cenných papírů
  • vlastníci listinných akcií na jméno nebo ti, kteří si tyto akcie stále mohou vyzvednout
  • osoby s nárokem na nevyplacené dividendy, výtěžky dražeb a protiplnění za vytěsněné akcie

INSERVERCZ_KP_2020_3_majetek_akcionar.png

 

Je možné, aby to bylo průměrně 25 000 Kč na jednoho akcionáře?

Tak například, akcionář, který v kuponovce za body nakoupil 20 ks akcií ČEZ o jmenovité hodnotě 1000 Kč, má dneska 200 akcií v celkové tržní ceně 108 000 Kč a pokud zapomněl na dividendy, tak mu dá nějaké desetitisíce navíc.

Akcionář, který měl 10 akcií Kaučuku Kralupy, má 110 akcií UNIPETROLU a při vytěsnění si ještě nevyzvedl 41 800 Kč. A co teprve akcie Komerčky …

Ale není vše zalité sluncem, taky můžete mít v šuplíku nebo zapomenutém účtu akcie zkrachovalé společnosti nebo vaše nároky už byly promlčeny.

 

Podrobnosti k odhadu pro odborníky

Veškerá výše uvedená data jsou kvalifikovaným odhadem. Více dat, jejcih zdrojů a informací o způsobu výpočtu uvádíme v tomto volně dostupném dokumentu.

 

Obsah seriálu Akcie z kuponovky 2021
1. Osudy akciových společností
2. Kde ještě jsou drobní akcionáři
3. Kolik v tom je ještě peněz
4. Opuštěné účty se zapomenutými akciemi
5. Společnosti s minoritními akcionáři a hodnotnými akciemi
6. Vytěsňování akcionářů ze společností
7. Nedobrovolné dražby akcií
8. Dividendy a likvidační zůstatky