Publikováno: 8. 6. 2021

Akcie z kuponovky (8): Dividendy a likvidační zůstatky

Dividenda je sladkou odměnou akcionáře za jeho investici do akcií. Ročně vyplácí akcionářům společnosti z kuponové privatizace přibližně 40 miliard korun. Na drobné akcionáře připadá miliarda.

Právo na dividendu je základním právem akcionáře. Ne každá společnost jej vyplácí, i když vytvoří zisk. Z celkového počtu 276 aktivních společností z kuponové privatizace dividendu vyplácí 54 společností, tedy přibližně každá pátá. Největší objem vyplacených dividend připadá na společnosti s akciemi obchodovanými na burze.

INSERVERCZ_KP_2020_8_dividendy.png

 

Společnosti s akciemi

Počet

Z toho vyplácí pravidelně dividendy

Objem dividend za poslední 3 roky (tis. Kč)

Z toho připadá na drobné akcionáře (tis. Kč)

Nevyzvednutá část (tis. Kč)

Obchodovanými na burze

24

14

104 185

2 918

568

Neobchodovanými na burze

252

40

5 684

195

39

Celkem

276

54

109 869

3 113

607

 

Zdálo by se, že o peníze (dividendy) se rád přihlásí úplně každý, kdo má nárok. Ale není tomu tak. Suma dividend, která se každoročně nevyzvedne, je ohromná, například u ČEZ to dělá přibližně 40 miliónů korun ročně. Na vině jsou neaktuální údaje spojené s účtem v Centrální depozitáři cenných papírů v případě zaknihovaných akcií nebo v seznamu akcionářů u společností s listinnými akciemi na jméno. Proto připomínáme, Jak nepřijít o protiplnění, další příjmy a akcie vůbec.

Nárok na dividendu se promlčuje v obecné promlčecí lhůtě 3 let. Některé společnosti tuto lhůtu mohou mít nastavenu odlišně. V případě ČEZ je to 4 roky, O2 5 let a u Komerční banky je to 10 let.
V roce 2017 se ve společnosti ČEZ propadla akcionářů dividenda za 43 593 tis. Kč, JLV v roce 2019 330 tis. Kč, Provodínské Písky 543 ti. Kč.

A situace se zřejmě zhorší. Mezitím, co dosud platilo, že na bankovní účet akcionáře se povinně vyplácejí dividendy pouze u akcií na jméno, od 1. 1. 2021 se to týká i zaknihovaných akcií na majitele. Dividendu společností ČEZ, O2, Komerční banka a dalších, tak akcionáři již nedostanou složenkou, ale výhradně převodem na bankovní účet. A ten musí společnosti nejdříve nahlásit (případě svému obchodníkovi s cennými papíry, aby jej zapsal k majetkovému účtu). Kolik z akcionářů to dosud neudělalo?

Likvidační zůstatek

Mezitím co dividenda je pravidelnou platbou do kapsy akcionáře, likvidační zůstatek se vyplácí jen jednou a to po skončení likvidace společnosti. V jednom z prvních článků tohoto seriálu jsme uvedli, že 109 společností z kuponové privatizace je v likvidaci. Po jejím skončení náleží akcionářům likvidační zůstatek.

Likvidační zůstatek u námi identifikovaných společností jsme nezjišťovali, protože ze seznamu těchto společností vyplývá, že to nebude žádná sláva. Zjišťovat potenciální likvidační zůstatek u jednotlivých společností by do našeho přehledu majetku nepřispělo dostatečně velkou částkou, aby to stálo za to.

Aktuálně nejznámější likvidace je likvidace Harvardského průmyslového holdingu a.s.

Dále očekáváme, že do likvidace časem spadnou všechny mrtvé společnosti a to z důvodu nečinnosti orgánů společnosti. O likvidaci rozhodne soud.

 

Obsah seriálu Akcie z kuponovky 2021
1. Osudy akciových společností
2. Kde ještě jsou drobní akcionáři
3. Kolik v tom je ještě peněz
4. Opuštěné účty se zapomenutými akciemi
5. Společnosti s minoritními akcionáři a hodnotnými akciemi
6. Vytěsňování akcionářů ze společností
7. Nedobrovolné dražby akcií
8. Dividendy a likvidační zůstatky