O projektu

 

Jsme zapálenými specialisty na české nekótované akcie (neobchodované na burzách či postaru neobchodovatelné akcie).

Máme plně zmapovány akciové společnosti privatizované v kupónové privatizaci a transformované ze zemědělských družstev.

Aktivním pohybem na kapitálovém trhu získáváme informace i z kategorie insider.

S naší podporou dokážete akcie lépe obchodovat a efektivně spravovat jak z pohledu investora, tak emitenta akcií.

 

Autor

       

Provozovatel 

Martin Garnac

Vystudoval ČVUT Praha. Držitel kompletní makléřské licence. Na kapitálovém trhu v ČR se pohybuje od roku 1995. Působil v několika obchodnících s cennými papíry. Aktuálně se ve společnosti GTK FIN s.r.o., kde se věnuje projektům v oblasti corporate finance.

Své zkušenosti, znalosti a kontakty na kapitálovém trhu se rozhodl realizovat v roce 2009 prostřednictvím internetových stránek IN-SERVER.CZ, ke kterým později přidal stránky českéakcie.cz. Je také autorem aplikace IN-SEZNAM.CZ pro vedení seznamu akcionářů.

 

Ing. Martin Garnac

 

TUK-TUK s.r.o.

Frýdlantská 2143
738 01 Frýdek-Místek

IČO: 29387213
DIČ: CZ29387213

email: redakce@in-server.cz
tel.: + 420 608 173 327

FACEBOOK   TWITTER

www.in-server.cz
www.ceskeakcie.cz
www.in-seznam.cz 

Upozornění

Zpracováváme data ze zdrojů považovaných za důvěryhodné, nemůžeme však vyloučit chyby vzniklé při jejich zpracování zapříčiněné lidským faktorem. Data nemůžeme plně garantovat a neodpovídáme za škodu vzniklou využitím informací publikovaných na těchto stránkách.

Všechna práva vyhrazena. Veškeré informace vydané jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu uživatelů, pokud není písemně dohodnuto jinak. Redistribuce, reprodukce či jakékoliv jiné šíření informací z těchto stránek je zakázáno bez písemného svolení vydavatele.