Databáze společností

Naše databáze obsahuje 5031 emisí akcií od 2779 akciových společností.

Nákup a prodej akcií

Nabídka a poptávka akcií neobchodovaných na burze formou inzerátů s možností aktivace hlídačů.

Můžete zpeněžit akcie z kupónové privatizace a země- dělských společností. Seriózní inzerce registrovaných uživatelů. Reakce na inzerát na váš email.

Počet platných inzerátů:

0

Celková kupní cena:

0 Kč

Dražby akcií

Jedinečná databáze s detailními informacemi o všech dražbách akcií. Přehled připravovaných a realizovaných dražeb pro investory i vlastníky akcií.

Zjistěte, jestli vaše akcie neskončily v dražbě a přihlaste se o výtěžek dražby!

Počet dražeb:

947

Celkový výtěžek dražby:

4 133 359 824 Kč

Vytěsnění akcionářů

Neproběhlo ve vaší společnosti vytěsnění akcionářů?

Ověřte si, zda stále máte nárok na protiplnění, a získejte peníze za vaše akcie!

Počet vytěsnění:

954

Celková výše protiplnění:

33 724 951 015 Kč

Probíhající výplata:

60 047 542 Kč

Rubriky

Zprávy ze světa nekótovaných akcií, původní články, komentáře, reporty a kvalifikované informace. Články zaměřené na zemědělské akcie.

Příručka akcionáře věnovaná správě nekótovaných akcií, výkonu akcionářských práv a obchodování s listinnými a zaknihovanými akciemi. Praktické návody a vzorové dokumenty. Původní Slovník pojmů.

Důležitá oznámení emitentů v rubrikách Věstník a Zákonná inzerce.

Katalog subjektů

Fyzické a právnické osoby, které působí na kapitálovém trhu.

Obchodníci s cennými papíry, znalci a hlavní akcionáři se vztahy k dražbám a vytěsněním akcionářů.

Pro předplatitele nabízíme možnost zařazení do tohoto specializovaného a unikátního katalogu.

Počet subjektů v katalogu:

992

Bezplatné informace

Databáze společností z kupónové privatizace, zemědělských akciových společností a dalších společností s nekótovanými akciemi

Databáze emisí akcií, dražeb, vytěsnění akcionářů v základních náhledech včetně hlídačů změn

Inzerce na nákup a prodej akcií včetně hlídače nových inzerátů. Odpovědi na obecné dotazy v poradně. Vybrané články a Příručka akcionáře

Ebook Akcie z kuponové privatizace zdarma ke stažení.

Poradna

K orientaci v problematice nekótovaných akcií vám může pomoci kvalifikovaná odpověď.

Správa akcií a firemní události
Obecné dotazy k obchodování s nekótovanými akciemi či procesům v akciových společnostech jsou odpovídány zdarma.

Soukromý dotaz
Dotazy ke konkrétním akciím nebo řešením pro společnosti podávat předplatitelé. Odpověď je k dispozici pouze pro tazatele.

Rozšířený přístup

Přístup pro jednu společnost

Plné zobrazení informací k jedné konkrétní společnosti a všech jejich emisích včetně historie, dražeb, vytěsnění, dokumentů a souvisejících článků.

Předplatné

Předplatitel využívá plné zobrazení informací o všech akciových společnostech a emisích, dražbách, vytěsnění a neomezený přístup do všech rubrik, dokumentům, poradně a katalogu.

Služby pro akcionáře

Využijte našich znalostí, zkušeností a kontaktů ve svůj prospěch.

Analýza portfolia

Zjistíme, v jakém stavu jsou vaše akcie a doporučíme co udělat. Hodnota vašich akcií může překvapit!

Kvalifikované zastupování

Zdá se vám správa akcií složitá? Pomůžeme vám získat protiplnění za vytěsněné akcie, výtěžek dražby nebo uplatnit další akcionářská práva.

Služby pro emitenty

Předplatné

Zahrnuje také rubriku Emitent a Poradnu, zaměřené na správu akciových společností.

Zákonná inzerce

Nahraďte zaslání pozvánky na valnou hromadu a dalších oznámení levnou inzercí na těchto stránkách.

IN-SEZNAM.CZ

Řešení seznamu akcionářů a akciové agendy.

Aktuálně

Prodej akcií

Žádné inzeráty nebyly nalezeny.

Nákup akcií

Žádné inzeráty nebyly nalezeny.