Služby pro akcionáře

Služby jsou především určeny pro drobné akcionáře či jejich zástupce, investiční zprostředkovatele, obchodníky s cennými papíry, portfolio managery, notáře. Využít je mohou vlastníci akcií pocházejících jak z kuponové privatizace, tak transformace zemědělských družstev.

Rychlý přehled - Mají mé akcie nějakou cenu?

Zdarma získejte stručnou odpověď na tuto otázku. Zašlete nám seznam akcií nebo nějaký dokument (výpisy z majetkového účtu v SCP, dopisy od obchodníků a emitentů, apod.) na základě kterého vám sdělíme, jakou hodnotu mají vaše akcie. Dozvíte se, zda se dají vaše akcie prodat nebo zda máte nárok na další výnosy z akcií.

Cena služby: zdarma
Objednávka: objednavka@in-server.cz

Analýza portfolia - Mám akcie, co s nimi?

Služba analýzy portfolia, na základě Vámi sdělených informací o vlastněných akciích, případně dodaných dokumentů (výpisy z majetkového účtu v SCP, dopisy od obchodníků a emitentů, apod.), která Vám poskytne detailní přehled v jakém stavu jsou Vaše akcie z kupónové privatizace. Získáte informace o událostech, které nastaly va Vaší společnosti, zda Vaše akcie nebyly předmětem dražby nebo vytěsnění, kde se přihlásit o Vaše peníze či akcie a současně  doporučení dalších aktivit vedoucích k efektivní správě Vašeho portfolia akcií.

Cena služby: 1 500 Kč za portfolio (max. 5 emisí akcií)
Objednávka: objednavka@in-server.cz

Kvalifikované zastupování - Udělejte to za mě

Služba zastupování při jednání se subjekty kapitálového trhu, na základě zmocnění (plné moci, nebo mandátní smlouvy). Jedná se o aktivity vedoucí k získání peněžních a jiných nároků vyplývajících z držení akcií. Současně se může jednat o zastupování při výkonu akcionářských práv a plnění akcionářských povinností. Pomáháme také při komunikaci a řešení sporů mezi akcionáři. Služba může navazovat na službu Analýza portfolia.

Cena služby: dohodou
Objednávka: objednavka@in-server.cz