Bezplatné informace

Stránky IN-SERVER.CZ nabízejí nejen mnoho informací zdarma přehledně zobrazených a zpracovaných v databázích společností, dražeb a vytěsnění, článcích, ale i bezplatné zadávání inzerce, dotazů na vybraná témata a aktivaci praktických hlídačů inzerátů a nových záznamů v databázích.

Sáhněte po miliardách ukrytých v českých akciích

Příručka, která vám velmi usnadní pátrání po vašich akciích a penězích z kuponové privatizace.

I dnes, více jak 20 let po zahájení kuponové privatizace, majetek drobných akcionářů z kupónové privatizace dosahuje hranice 85 miliard českých korun.

Sáhněte po miliardách ukrytých v českých akciích

 

Databáze společností a emisí akcií

Databáze obsahuje společnosti, které emitovaly nekótované akcie a které mají nebo měly v akcionářské struktuře minoritní akcionáře. Největší skupinu akciových společností tvoří společnosti, které byly privatizovány v kupónové privatizaci včetně jejich případných nástupnických společností. Druhou skupinou jsou akciové společnosti, které vznikly transfomací zemědělských družstev, jejichž akcionáři jsou z řad restituentů a zaměstnanců původních zěmědělských družstev. Do databáze průběžně zařazujeme i další společnosti.

Uživatelé získají bezplatně základní informace o aktuálním stavu společnosti a emisích akcií. Vyhledávání společností je umístěno na úvodní stránce. Registrovaní uživatelé mohou využít hlásiče, který je bude informovat o novém záznamu ke zvolené společnosti včetně dražby, vytěsnění akcionářů, článku. Hlásič se také vztahuje na publikovanou pozvánku na valnou hromadu, výzvu nebo oznámení v Obchodním věstníku.

Databáze dražeb a vytěsnění akcionářů

Obě tyto unikátní databáze poskytují detailní informace o dobrovolných i nedobrovolných dražbách akcií a vytěsnění akcionářů ať už formou squeeze out nebo převzetí jěmní jediným akcionářem. Tyto informace jsou nejvíce prospěšné akcionářům, kteří chtějí zjistit, jestli jejich akcie nebyly předmětem dražby nebo vytěsnění, aby mohli požádat o výtěžek dražby nebo protiplnění za jejich akcie. Přehled aktuálních událostí je na stránce Dražby akcií a Vytěsnění akcionářů.

Uživatelé získají bezplatně informaci o tom, zda v jejich společnosti se konala dražba akcií či proběhlo vytěsnění akcionářů a základní zobrazení detailu těchto událostí.

Inzerce na nákup a prodej akcií

Registrovaní uživatelé mohou k platným emisím akcií společností zadávat soukromou inzerci na nákup a prodej akcií. Chceme, aby inzerce byla seriózní a proto na inzeráty mohou reagovat opět jen registrovaní uživatelé, přičemž odpověď je odeslána inzerentovi na jeho email uvedený při registraci. Přehled posledních inzerátů najdeta na strínce Nákup a prodej akcií. Inzeráty se zadávají přímo na stránce zobrazení konkrétní emise akcie společnosti, kde jsou k dispozici všechny další inzeráty.

Inzertní systém je dále vybaven praktickými hlídači, kteří umožňují sledování nově zadaných inzerátů k akciím vybrané společnosti nebo všech inzerátů. Hlídač ke konkrétní společnosti si uživatel nastaví na stránce dané společnosti, přehled všech aktivovaných hlídačů pak získá na stránce Můj účet, kde může současně aktivovat hlídač pro plošné sledování všech inzerátů. Uživatel je na nový inzerát upozorněn zprávou odeslanou na email uvedený při registraci.

Poradna

Registrovaní uživatelé získávají možnost bezplatně zadávat dotazy k tématice správy akcií (obchodování s akciemi, vypořádání obchodů, evidence akcií, hodnota akcií, akcionářská práva) a firemním událostem (přeměny podoby akcií, dražby, vytěsnění akcionářů, valná hromada, akcie na majitele). Dotazy ke konkrétním akciím v držení akcionáře a konkrétním řešením jsou vyhrazena pro předplatitele. Poradna obsahuje i odpovědi na nejčastější dotazy.

Příručka akcionáře a články

Bezplatný je rovněž přístup ke všem kapitolám z Příručky akcionáře, kde jsou popsány nejen základní znalosti z oblasti nekótovaných akcií, akciového práva, ale i praktické postupy při řešení správy akcií a návodů pro maximální využití tohoto těchto stránek. Dále mají uživatelé bezplatně k dispozici přístup k článkům v rubrikách Zprávy, Akcie a Akcionáři a Věstník.

Katalog subjektů kapitálového trhu

Informace o fyzických a právnických osobách se vztahem ke kapitálovému trhu roztříděné do kategorií podle profesí (akcionáři a investoři, obchodníci s cennými papíry, znalci, státní orgány, právnické profese atd.) V katalogu najdete potřebné kontakty na tyto subjekty. Vazby subjektů k jednotlivým společnostem jsou vyhrazeny předplatitelům.