Emitent

Datum Název  
11.05.2021

Elektronické dražby akcií zatím za 200 mil. Kč a brzy to bude dvakrát více

Veřejné dražby na internetu mohou probíhat už od roku 2013, ale až v posledních letech jejich význam u dražeb akcií vzrostl s ohledem na epidemickou situaci. Organizovat je umí jediný obchodník s cennými papíry.

zobrazit
01.08.2018

Potvrzeno Nejvyšším soudem ČR: Akcionář má právo na výměnu akcií až do okamžiku dražby

Několik akciových společností v posledních letech neumožnilo akcionářům provést výměnu akcií poté, co byly jejich akcie prohlášeny za neplatné. Jednaly tak odlišně od letité praxe, kdy nové akcie byly vydávány až do okamžiku jejich nabytí novým vlastníkem. Nejvyšší soud ČR však rozhodl ve prospěch akcionářů.

zobrazit
01.08.2017

Pokus s veřejnou soutěží na prodej akcií dopadl stejně jako dražba

Společnost při změně na listinné akcie uspořádala transparentní soutěž na prodej nepřevzatých akcií. Akcie chtěla sama koupit, ale místo toho má ve svých řadách zkušeného akcionáře s podílem blokujícím přápadné vytěsnění akcionářů. Cena se nakonec taky zvedla.

uzamčeno
18.07.2016

Společnosti, které nemají zaknihované akcie, mohou být vyloučeny z veřejných zakázek

Komplikace pro společnosti s akciemi na jméno přináší novela zákona o veřejných zakázkách účinná od 1. 10. 2016. Očekáváme, že uvedené ustanovení se bude využívat, když už se dostalo do zákona.

zobrazit
25.11.2015

Výplata protiplnění po prohlášení neodevzdaných akcií na jméno za neplatné

Prohlášení akcií ostatních akcionářů neodevzdaných při vytěsnění je považováno za jejich předložení. To má samozřejmě pro hlavního akcionáře zásadní důsledky, které jsou odlišné od dosavadní praxe.

uzamčeno
21.09.2015

Obchodují se vaše akcie na trhu a nehodí se Vám to?

Emitenti akcií či spíše jejich majoritní akcionáři mohou mít různé důvody pro to, aby se jejich akcie neobchodovaly na burze. Například ti emitenti, jejichž akcie se obchodují na regulovaném trhu, musí plnit rozsáhlé informační povinnosti. Jak dostat akcie z burzy?

uzamčeno
08.09.2015

Mohou být vydraženy nepředložené listinné akcie na majitele, které se ze zákona změnily na akcie na jméno k 1. 1. 2014?

Odpověď souvisí s tím, zda mohou být původní listinné akcie na majitele neodevzdané akcionáři do 30. 6. 2014 k výměně za nové akcie na jméno nebo k vyznačení změn prohlášeny za neplatné.

uzamčeno
01.09.2015

Okamžik přechodu akcií na hlavního akcionáře při squeeze out

Zažitý přístup ke stanovení počátku běhu všech možných lhůt v procesu squeeze out doznal nenápadně podstatné změny

uzamčeno
26.01.2015

Chystáte se vytěsnit akcionáře? Ušetřete náklady

Nejen v procesu vytěsnění akcionářů má společnost řadu oznamovacích povinností, které je společnost povinna uveřejnit v souladu se stanovami společnosti. Pokud si v předstihu zvolíte vhodný způsob uveřejňování zákonné inzerce, ušetříte až několik stovek tisíc korun.

zobrazit
14.01.2015

Centrální depozitář emitentům zaknihovaných akcií trochu slevil

Akciové společnosti, které emitovaly zaknihované akcie, je mají evidovány v Centrálním depozitáři cenných papírů. Za vedení emise akcií platí společnosti depozitáři nemalé peníze. S novým ceníkem se dočkali slevy, která je způsobena i větším množstvím zákazníků depozitáře z řad emitentů.

zobrazit