Emitent

Datum Název  
01.08.2017

Pokus s veřejnou soutěží na prodej akcií dopadl stejně jako dražba

Společnost při změně na listinné akcie uspořádala transparentní soutěž na prodej nepřevzatých akcií. Akcie chtěla sama koupit, ale místo toho má ve svých řadách zkušeného akcionáře s podílem blokujícím přápadné vytěsnění akcionářů. Cena se nakonec taky zvedla.

uzamčeno
18.07.2016

Společnosti, které nemají zaknihované akcie, mohou být vyloučeny z veřejných zakázek

Komplikace pro společnosti s akciemi na jméno přináší novela zákona o veřejných zakázkách účinná od 1. 10. 2016. Očekáváme, že uvedené ustanovení se bude využívat, když už se dostalo do zákona.

zobrazit
25.11.2015

Výplata protiplnění po prohlášení neodevzdaných akcií na jméno za neplatné

Prohlášení akcií ostatních akcionářů neodevzdaných při vytěsnění je považováno za jejich předložení. To má samozřejmě pro hlavního akcionáře zásadní důsledky, které jsou odlišné od dosavadní praxe.

uzamčeno
21.09.2015

Obchodují se vaše akcie na trhu a nehodí se Vám to?

Emitenti akcií či spíše jejich majoritní akcionáři mohou mít různé důvody pro to, aby se jejich akcie neobchodovaly na burze. Například ti emitenti, jejichž akcie se obchodují na regulovaném trhu, musí plnit rozsáhlé informační povinnosti. Jak dostat akcie z burzy?

uzamčeno
08.09.2015

Mohou být vydraženy nepředložené listinné akcie na majitele, které se ze zákona změnily na akcie na jméno k 1. 1. 2014?

Odpověď souvisí s tím, zda mohou být původní listinné akcie na majitele neodevzdané akcionáři do 30. 6. 2014 k výměně za nové akcie na jméno nebo k vyznačení změn prohlášeny za neplatné.

uzamčeno
01.09.2015

Okamžik přechodu akcií na hlavního akcionáře při squeeze out

Zažitý přístup ke stanovení počátku běhu všech možných lhůt v procesu squeeze out doznal nenápadně podstatné změny

uzamčeno
26.01.2015

Chystáte se vytěsnit akcionáře? Ušetřete náklady

Nejen v procesu vytěsnění akcionářů má společnost řadu oznamovacích povinností, které je společnost povinna uveřejnit v souladu se stanovami společnosti. Pokud si v předstihu zvolíte vhodný způsob uveřejňování zákonné inzerce, ušetříte až několik stovek tisíc korun.

zobrazit
14.01.2015

Centrální depozitář emitentům zaknihovaných akcií trochu slevil

Akciové společnosti, které emitovaly zaknihované akcie, je mají evidovány v Centrálním depozitáři cenných papírů. Za vedení emise akcií platí společnosti depozitáři nemalé peníze. S novým ceníkem se dočkali slevy, která je způsobena i větším množstvím zákazníků depozitáře z řad emitentů.

zobrazit
01.07.2014

Za poslední 2 měsíce bylo zaknihováno více než 500 emisí akcií

Příjemci podpory na obnovitelné zdroje energie z řad akciových společnosti museli do 30.6.2014 zaknihovat své akcie, jinak by přišly o dotace v následujích měsících. Z nesystémového kroku má užitek pouze Centrální depozitář cenných papírů.

zobrazit
03.05.2014

Emitenti zaknihovaných akcií na jméno a výplata dividend

V souladu s ustanovením § 348 odst. 3 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, mohou ty společnosti, které jsou povinny vést seznam akcionářů, vyplácet dividendu pouze na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Kde zjistíte číslo účtu akcionáře?

uzamčeno