Publikováno: 14. 1. 2015

Centrální depozitář emitentům zaknihovaných akcií trochu slevil

Akciové společnosti, které emitovaly zaknihované akcie, je mají evidovány v Centrálním depozitáři cenných papírů. Za vedení emise akcií platí společnosti depozitáři nemalé peníze. S novým ceníkem se dočkali slevy, která je způsobena i větším množstvím zákazníků depozitáře z řad emitentů.

Cena za vedení emise závisí na jejím objemu a počtu akcionářů

Výše poplatků za vedení emise závisí především na objemu emise dané součinem jmenovité hodnoty a počtu akcií. Nižší váhu ve výpočtu pak má počet akcionářů společnosti. Ke snížení poplatku za vedení emise došlo snížením koeficientu u objemu emise při výpočtu poplatků. CDCP uvádí na svých stránkách, že došlo je snížení poplatků v průměru o 20%. Nám při výpočtu poplatků u fiktivních společností vyšlo méně.

Výše ročního poplatku za vedení emise

Objem emise Kč počet akcionářů

poplatek v Kč
do 31. 12.2014

poplatek v Kč
od 1. 1. 2015
úspora
(Kč)
úspora
(%) 
10 000 000 2 6 856  6 656  200 2,92
50 000 000 100 11 000  10 000  1 000  9,09
100 000 000 1000  22 400  20 400  2 000  8,93
500 000 000 3 000  72 000  62 000  10 000  13,89
1 000 000 000 5 000  130 000  110 000  20 000  15,38

Poplatky za vedení emise akcií nejsou jediné poplatky, které emitentni platí. Emitent dále platí poplatky za výpisu z registru emitenta (seznam akcionářů). Další poplatky pak platí samotní akcionáři za vedení jejich majetkového účtu. narozdíl od poplatků za vedení emise, zde k úpravě ceníku k 1. 1. 2015 nedošlo.

Počet společností se zaknihovanými akciemi se zvýšil téměř dvojnásobně – díky novele zákona

Novela zákona o 165/2002 Sb., o podporovaných zdrojích energie, nařídila všem akciovým společnostem, které jsou příjemcem dotací (fotovoltaické elektrárny, bioplynové stanice, atd.), aby měly k 1. 7. 2014 zaknihované akcie.

Toto nesystémové opatření (proč by uvedené společnosti nemohly mít listinné akcie na jméno, když to český právní řád umožňuje) vedlo k tomu, že se prudce zvýšil počet emitentů, kteří mají zaknihované akcie. Zatímco k 31. 12. 2013 bylo v CDCP evidováno 868 emisí akcií, k 17. 12. 2014 to bylo již 1 485 emisí. Vzhledem k tomu, že mnohé z dotčených společností, jsou stále v procesu zaknihování akcií, dá se říct, že počet zaknihovaných emisí akcií se zdvojnásobil. Centrální depozitář díky novele zákona vylepší své hopsodaření o několik miliónů korun ročně.


TIP: Vedení seznamu akcionářů s akciemi na jméno v aplikaci IN-SEZNAM.CZ

 

INSEZNAM_Logo.jpg