Publikováno: 18. 7. 2016

Společnosti, které nemají zaknihované akcie, mohou být vyloučeny z veřejných zakázek

Komplikace pro společnosti s akciemi na jméno přináší novela zákona o veřejných zakázkách účinná od 1. 10. 2016. Očekáváme, že uvedené ustanovení se bude využívat, když už se dostalo do zákona.

Jedná se už o druhý zákon, který dává výhodu společnostem se zaknihovanými akciemi či donucuje společnosti mít zaknihované akcie. V prvním případě se jednalo o povinnost mít zaknihované akcie příjemců dotací z obnovitelných zdrojů. V obou případech se podle našeho názoru jedná o nesystémový krok. Nicméně, co se dá dělat.

Společnosti, které se chtějí tomuto problému s vyřazením ze soutěže vyhnout, musí zavčas zaknihovat své akcie. Celý proces trvá minimálně 2 měsíce u společností s několika akcionáři. U společností se širší akcionářskou strukturou i půl roku.

K přeměně podoby akcií na zaknihované je totiž nezbytně nutné svolat valnou hromadu a schválit na ní změnu stanov. Poté je nutné zapsat změnu podoby ve veřejném rejstříku, uzavřít smlouvu o vedení emise s Centrálním depozitářem cenných papírů a vyzvat akcionáře k odevzdání svých původních listinných akcií. Až uplynutím řádných lhůt k odevzdání akcií nebo odevzdáním všech akcií je možné akcie zaknihovat.

Pokud akcionáři neodevzdají své akcie a včas nesdělí údaje pro zápis akcií na jejich účty ani v dodatečné lhůtě, jsou jejich akcie prodány v dražbě či jiným transparentním způsobem.

Pro hladký průběh zaknihování akcií je vhodné využít profesionálních služeb. Zaknihování akcií provádí od roku 2001 obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.