Centrální depozitář cenných papírů (CDCP)

Jediná právnická osoba v České Republice oprávněná k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů. Dříve vykonávalo evidenci zaknihovaných cenných papírů Středisko cenných papírů, od 1.7.2010 pak Centrální depozitář cenných papírů a.s. (dříve UNIVYC a.s.). Centrální depozitář kromě evidence zaknihovaných cenných papírů provádí i samostatnou evidenci cenných papírů a peněžní vypořádání obchodů uzavřených na Burze cenných papírů Praha a RM-Systému, české burze cenných papírů.

Majitelé zaknihovaných cenných papírů mají své cenné papíry na majetkovém účtě vedeném CDCP. Přístup k tomuto účtu mají prostřednictvím účastníka centrálnmího depozitáře, nejčastěji obchodníka s cennými papíry.

CDCP je také zřizovatelem Nadačního fondu CDCP, kam majitelé akcií mohou darovat akcie, které považují za bezcenné

Související pojmy:

Obchodník s cennými papíryMajetkový účetNezařazený účetZaknihovaný cenný papírZařazený účet

Další informace:

Centrální depozitář cenných papírů (Katalog subjektů kapitálového trhu)

Centrální depozitář cenných papírů (Odkaz na stránky)

Centrální depozitář (Příručka akcionáře)

Evidence akcií (Příručka akcionáře)

Majetkové účty (Příručka akcionáře)

Zjistěte, jestli máte na účtu zaknihované akcie (Příručka akcionáře)