Zaknihovaný cenný papír

Cenný papír nahrazený zápisem do evidence v Centrálním depozitáři cenných papírů. Zaknihovaný cenný papír lze převést pouze změnou zápisu v této evidenci.

Zaknihované cenné papíry jsou zastupitelné, pokud byly vydány týmž emitentem a pokud z nich vznikají stejná práva.

Související pojmy:

Akcie, Cenný papír, Centrální depozitář cenných papírů, Majetkový účet

Další informace:

Centrální depozitář (Příručka akcionáře)

Evidence akcií (Příručka akcionáře)

Majetkové účty (Příručka ackionáře)

Vlastnosti a třídění akcií (Příručka akcionáře)