Majetkový účet

Účet sloužící pro evidenci zaknihovaných cenných papírů vedený Centrálním depozitářem cenných papírů.

Cenné papíry jsou evidovány na dvou typech majetkových účtů. Prvním typem je účet vlastníka, jehož majitelem je vlastník cenných papírů. Druhým typem je účet zákazníků, jehož majitelem je účastník CDCP, který však není vlastníkem cenných papírů evidovaných na tomto účtu, pouze je převzal do správy od jejich vlastníků.

Majetkový účet obsahuje údaje o osobě vlastníka cenných papírů (jméno a příjmení nebo název, bydliště/sídlo, rodném číslo/IČO a číslo bankovního účtu pro zasílání dividend) a údaje o vlastněných cenných papírech. Dalším údajem je i název účastníka centrálního depozitáře - obchodníka s cennými papríry, který účet spravuje.

Každý majetkový účet má své číselné označení. Číselné označení obsahuje 12 čísel. Nově vytvořené účty v centrálním depozitáři zažínají číslicí 8, původní čísla účtu ze Střediska cenných papírů začínají číslicí 1.

Související pojmy:

Centrální depozitář cenných papírů, Nezařazený účet, Zaknihovaný cenný papírZařazený účet

Další informace:

Evidence akcií (Přířučka akcionáře)

Majetkové účty (Příručka akcionáře)