Nezařazený účet

Nezařazeným účtem se rozumí majetkový účet, který byl převzat ze zaniklého Střediska cenných papírů a jehož majitel dosud neuzavřel s účastníkem centrálního depozitáře (obchodníkem s cennými papíry) smlouvu na základě které je jeho účet účastníkem spravován.

Rozsah služeb poskytovaných centrálním depozitářem majitelům nezařazených účtů je ze zákona omezen.

Centrální depozitář je povinen umožnit:

  • Zařadit celý nezařazený účet pod účastníka centrálního depozitáře
  • Přesunout vybrané cenné papíry na účet zřízený účastníkem centrálního depozitáře
  • Vyhotovit výpis cenných papírů z nezařazeného účtu
Na internetových stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů lze on-line zdarma ověřit zda stále existuje nezařazený účet akcionáře. Také je možno požádat o vyhotovení výpisu z nezařazeného účtu.
Související pojmy:

Centrální depozitář cenných papírů, Majetkový účet

Další informace:

Centrální depozitář cenných papírů (odkaz na stránku CDCP s ověřením existence nezařazeného účtu)

Centrální depozitář cenných papírů (odkaz na stránku s žádostí o výpis z nezařazeného účtu)

Centrální depozitář cenných papírů (Příručka akcionáře)

Pátrání po vašich akciích začíná (Rubrika Akcie & Akcionáři)

Zjistěte, jestli máte na účtu zaknihované akcie (Příručka akcionáře)