Publikováno: 9. 8. 2013

Zjistěte, jestli máte na účtu zaknihované akcie

Kde ten účet je?

V kupónové privatizaci každý z investorů (DIKů) získal zaknihované akcie. Zaknihované akcie jsou ty, které nejsou materializované a existují pouze ve formě zápisu v databázi na majetkovém účtu. Dříve tyto majetkové účty vedlo Středisko cenných papírů, které nahradil v roce 2010 Centrální depozitář cenných papírů. Akcionáři, kteří si dosud nepřevedli své cenné papíry na majetkový účet v Centrálním depozitáři, mají své akcie stále na původním nezařazeném účtu z původního Střediska cenných papírů (SCP). Nezařazený účet proto, že dosud jej nespravuje žádný z účastníků Centrálního depozitáře - obchodníků s cennými papíry nebo bank.

Zjistěte jednoduše, jestli účet existuje!

Na stránkách Centrálního depozitáře najdete odkaz na internetové stránky, které Vám poskytnou informaci o Vašem účtu. Na těchto stránkách najdete následující odkaz:

Oveření nezařazeného účtu

Zadáním rodného čísla zjistíte zda máte k datu 2.7.2010, kdy zaniklo SCP, v původní evidenci SCP účet nebo podílové listy na účtech vedených investičními společnostmi. Pokud Vám aplikace odpoví, že účet neexistuje, pak opravdu již žádné zaknihované cenné papíry nevlastníte (samozřejmě pokud jste si mezitím již z tohoto účtu akcie nepřevedli na nový účet v Centrálním depozitáři).

V případě, že Vám aplikace odpoví, že účet  máte, pak ještě můžete zjistit Vaše údaje spojené s tímto účtem jako je jméno majitele, adresa apod. K tomu ovšem potřebujete znát číslo účtu v SCP, které obvykle bývá uvedeno na smlouvách s obchodníkem s cenným i papíry nebo známých modrých výpisech z SCP. Pokud zjistíte, že v detailech účtu máte neplatnou adresu, doporučujeme ji změnit na aktuální, vyhnete se nejen komplikacím, ale i možným finančním ztrátám.

Co na tom účtu je?

Tak tuto informaci již nezjistíte z pohodlí domova. Se změnou evidence zaknihovaných cenných papírů došlo i ke změnám v obsluze Vašeho účtu. Dříve jste mohli zajít na přepážku SCP a nechat si vyhotovit výpis z účtu. Pro vyhotovení výpisu z majetkového účtu v nezařazené evidenci můžete žádat Centrální depozitář prostřednictvím speciálního formuláře nebo navštívit některého z účastníků Centrálního depozitáře - obchodníka s cennými papíry nebo banku. Pohledem na tento výpis zjistíte, jaké poklady jste na svém účtu objevili.

 

 


Ke stažení

Žádost o výpis z účtu CDCP PDF 17.07.2024 561842 B