Zařazený účet

Zařazeným účtem se rozumí majetkový účet vlastníka v Centrálním depozitáři cenných papírů vedený jeho účastníkem, se kterým majitel účtu uzavřel smlouvu na základě které je jeho účet účastníkem spravován.

Související pojmy:

Centrální depozitář cenných papírů, Majetkový účet, Nezařazený účet, Obchodník s cennými papíryZaknihovaný cenný papír

Další informace:

Centrální depozitář (Příručka akcionáře)

Evidence akcií (Příručka akcionáře)

Majetkové účty (Příručka akcionáře)