Slovník

Majetkový účet

Účet sloužící pro evidenci zaknihovaných cenných papírů vedený Centrálním depozitářem cenných papírů. Cenné papíry jsou evidovány na dvou typech majetkových účtů. Prvním typem je ... více

Majoritní akcionář

Akcionář, který vlastní největší podíl na společnosti nebo který jedná ve shodě s jiným akcionářem / jinými akcionáři, přičemž součet jejich akcií zajišťuje největší podíl na... více

Minoritní akcionář

Akcionář, který vlastní podíl ve společnosti neumožňující mu společnost ovládat a to ani v případě jednání ve shodě s dalšími akcionáři. Akcionář vlastnící několik kusů akcií... více

Modrý výpis z SCP

Výpis z majetkového účtu ze Střediska cenných papírů (SCP), který dostávali všichni účastníci kuponové privatizace. Na typicky modrém papírů se objevily všechny akcie a podílové... více