Slovník

Hlavní akcionář

Akcionář společnosti, jež vlastní ve společnosti účastnické společnosti cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90% základního kapitálu společnosti, s nímž ... více

Hromadná listina

Hromadná listina nahrazuje jednotlivé cenné papíry. Pro emisi a vydání hromadné listiny platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivého cenného papíru. Hromadná listina... více

Hrubý výtěžek dražby na akcii

Celková cena dosažená vydražením připadající na 1 ks akcie před odečtením nákladů dražby. Hrubý výtěžek dražby je uveden v detailu dražby v Databázi dražeb akcií.  Související po... více