Slovník

Licitátor

Fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě. Licitátor zahajuje dražbu, vyzývá účastníky, aby činili podání, uděluje příklep a provádí též losování ... více