Slovník

Kmenová akcie

Akcie se kterými není spojeno žádné zvláštní právo. S akcií jsou spojena základní práva daná zákonem o obchodních korporacích jako hlasovací právo, právo na podíl na zisku, ... více

Komisionářská smlouva

Smlouva, která je uzavřena mezi zákazníkem a obchodníkem s cennými papíry za účelem zprostředkování nákupu nebo prodeje cenných papírů. Ve vztahu k českým nekótovaným akciím je... více

Kuponová knížka

Blok s kupony, podobný šekové knížce, jejíž prostřednictvím uplatňovali účastníci kuponové privatizace své body za nákup akcií v kupnové privatizaci. Kuponová knížka byla použita... více

Kuponová privatizace

Kupónová privatizace je privatizační metoda, při které občané státu dostanou možnost levného nákupu, případně obdrží zdarma tzv. kupónové knížky s určitým počtem tzv. kupónů... více

Kvalifikovaný akcionář

Akcionář, který má více akcionářských než bežný akcionář. Podmínkou je dosažení určitého podílu na základním kapitálu společnosti. Kvalifikovaný akcionář má navíc tato práva: sv ... více