Kmenová akcie

Akcie se kterými není spojeno žádné zvláštní právo. S akcií jsou spojena základní práva daná zákonem o obchodních korporacích jako hlasovací právo, právo na podíl na zisku, likvidační zůstatek.

Související pojmy:

Akcie, Akciová společnost, Stanovy společnosti

Další informace:

Akcionářská práva (Příručka akcionáře)

Vlastnosti a třídění akcií (Příručka akcionáře)