Akciová společnost

Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen a určitý počet akcií. Firma obsahuje označení "akciová společnost", které může být nahrazeno zkratkou "akc. spol." nebo "a.s.". Vztahy meni společníky - akcionáři - se řídí stanovami společnosti. K založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov. Akciová společnost se zapisuje do Veřejného rejstříku.

Související pojmy:

AkcieAkcionářStanovy společnostiVeřejný rejstříkZákladní kapitál

Další informace:

Jak dopadly společnosti z kuponovky a jejich akcionáři (Rubrika Akcie & Akcionáři)

Veřejný rejstřík (odkaz na stránky)