Slovník

Akcie

Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním ... více

Akcie na jméno

Akcií na jméno se rozumí listinné provedení cenného papíru. Je vázána na konkrétního akcionáře. Na líci akcie je jméno prvního akcionáře, na rubu jsou pak uvedeni další akcionáři.... více

Akcie na majitele

Akcie na majitele mohou být vydány na pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír. V případě listinného provedení na nich není uvedeno jméno akcionáře, tyto... více

Akcionář

Akcionář je podílník akciové společnosti. Je vlastníkem akcií s nimiž jsou spojena akcionářská práva. Podle svého podílu na celkovém počtu akcií může být minoritní (menšinový)... více

Akciová společnost

Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen a určitý počet akcií. Firma obsahuje označení „akciová společnost“, které může být nahrazeno zkratkou "akc.... více

Aktivistický akcionář

Akcionář, který vlastní v akciové společnosti relativně malý podíl, správu investice provádí sofistikovaně, často ve spojení s dalšími minoritními akcionáři. Snaží se kontrolovat... více