Slovník

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Garanční fond zajišťuje výplatu náhrad zákazníkům obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou schopni plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům. Garanční fond ... více