Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Garanční fond zajišťuje výplatu náhrad zákazníkům obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou schopni plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům.

Garanční fond poskytuje náhradu za 90% nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však částku odpovídající protihodnotě 20 000 EUR.

Garanční fond uveřejňuje oznámení o neschopnosti obchodníka plnit své závazky vůči zákazníkům.

Související pojmy:

Obchodník s cennými papíry

Další informace:

Garanční fond obchodníků s cennými papíry (odkaz na stránky)