Slovník

Obchodní věstník

Obchodní věstník publikuje informace o nových zápisech, změnách a výmazech v obchodním rejstříku,o konkurzech, likvidacích podniků, účetních závěrkách, veřejných soutěžích, ... více

Obchodník s cennými papíry

Právnický subjekt s licencí České národní banky, který je oprávněn poskytovat investiční služby. Rozsah investičních služeb jednotlivých obchodníků je uveden na stránkách ČNB.  O... více

Odhad ceny předmětu dražby

Základní údaj o hodnotě předmětu dražby. Odhad zajišťuje dražebník. V případě nedobrovolných dražeb akcií s nejnižším podáním přesahujícím 100 000 Kč, musí být odhad zjištěn... více

Omezená převoditelnost

Vlastnost akcie, kdy její převod je podmíněn předchozím souhlasem některého orgánu společnosti, nejčastěji představenstva nebo dozorčí rady. Omezenou převoditelnost mohou mít... více