Obchodní věstník

Obchodní věstník publikuje informace o nových zápisech, změnách a výmazech v obchodním rejstříku,o konkurzech, likvidacích podniků, účetních závěrkách, veřejných soutěžích, svolání valných hromad a další informace, jejichž zveřejnění ukládají platné zákony České republiky.

Pro akcionáře jsou důležitá tato oznámení:

  • změny v zápisu do rejstříku dané společnosti
  • rozhodnutí valné hromady o přeměně podoby akcií
  • dodatečná výzva pro převzetí akcií
  • rozhodnutí o snížení základního kapitálu
  • zveřejnění veřejného návrhu smlouvy
  • rozhodnutí o výplatě dividendy
Související pojmy:

Datum přechodu akcií u squeeze out

Další informace:

Informace o akciových společnostech (Příručka akcionáře)

Obchodní věstník (odkaz na stránky)