Publikováno: 9. 8. 2013

Informace o akciových společnostech

K efektivní správě svých akcií potřebujete informace. Společnosti s nekótovanými akciemi mají méně informačních povinností než ty obchodované, navíc nejsou umístěny na jednom místě. Některé společnosti tyto povinnosti neplní a některé se striktně drží zákona a nedají vám ani větu informací navíc.

Internetové stránky společnosti

Každá akciová společnost musí mít své internetové stránky, které jsou bezplatně přístupné. Adresa těchto stránek nemusí být uvedena ve stanovách a tak někdy bývá problém tyto stránky najít prostým vyhledáním na internetu. Usnadnili jsme vám práci a internetové stránky společností, které jsou součástí naší databáze, najdete po vyhledání společnosti na úvodní stránce.

Internetové stránky se staly nejvýznamnějším komunikačním kanálem mezi společností a jejími akcionáři. Podle zákona o obchodních korporacích se na těchto stránkách uveřejňují:

 • povinné údaje jako na listinách (název, sídlo, IČ, údaj o zápisu včetně oddílu a vložky)
 • pozvánka na valnou hromadu (včetně návrhů usnesení a protinávrhů)
 • všechna další oznámení a dokumenty, které se uveřejňují způsobem jako pozvánka na valnou hromadu
 • účetní závěrky a výroční zprávy
 • oznámení existence koncernu
 • znalecký posudek při použití práva exitu
 • základní informace vlastníkům prioritních dluhopisů
 • zpráva o poskytnutí finanční asistence

Pozvánka na valnou hromadu se uveřejňuje také odesláním na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Tento způsob mohou stanovy nahradit jiným způsobem jako tištěný deník nebo internetové stránky IN-SERVER.CZ.

Nebojte se také společnost kontaktovat přímo dopisem, telefonicky nebo emailem. Společnosti s početnější akcionářskou strukturou mají i zaměstnance určené pro komunikaci s akcionáři.

Veřejný rejstřík a sbírka listin

Na stránkách www.justice.cz vyhledáte výpis z veřejného rejstříku (dříve obchodní rejstřík), který vás informuje o základních údajích o společnosti jako je základní kapitál, počet emitovaných akcií, složení orgánů společnosti a další údaje. Pokud si zobrazíte úplný výpis, dostanete i historické údaje. Současně můžete hledat informace ve sbírce listin, kde jsou uloženy všechny důležité dokumenty:

 • Stanovy společnosti
 • Výroční zprávy a účetní závěrky
 • Zápisy z valných hromad
 • Znalecké posudky
 • Další dokumenty

I zde jsme vám usnadnili práci. Do rejstříku a sbírky listin konkrétní společnosti se dostanete ze stránky společnosti, kterou jste vyhledali na našich stránkách kliknutím na odkaz Veřejný rejstřík.

Obchodní věstník

Stále platí, že některé informace, především ty související s rozhodnutím valné hromady, se zveřejňují v Obchodním věstníku. Často se jedná o klíčové informace jako:

 • Změny v zápisu do rejstříku dané společnosti
 • Rozhodnutí valné hromady o přeměně podoby akcií
 • Dodatečná výzva pro převzetí akcií
 • Rozhodnutí o snížení základního kapitálu
 • Zveřejnění veřejného návrhu smlouvy
 • Rozhodnutí o výplatě dividendy

IN-SERVER.CZ

Naše stránky jsou nejkomplexnějším zdrojem informací o nekótovaných akciích včetně článků o společnostech, komentářů a analýz a především jedinečných databází. Z naší stránky se jednoduše dostanete i na internetové stránky vaší společnosti, její výpis veřejného rejstříku a sbírku listin.

Ostatní internetové zdroje

Informace o emitovaných zaknihovaných akciích najdete na stránkách centrálního depozitáře.

Aktuální, ale i historické kurzy akcií jsou k dispozici na stránkách akcie-cz.kurzy.cz.