Slovník

Forma akcie

Forma akcie může být na majitele nebo na jméno. Práva spojená s akciemi na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, který ... více