Slovník

Imobilizovaný cenný papír

Listinný cenný papír, který je vydán předáním do hromadné úschovy osobě, která je oprávněna vést samostatnou evidenci cenných papírů (obvykle banka nebo obchodník s cennými ... více

Informační povinnost emitenta

Každá akciová společnost má povinnost uveřejňovat některé informace. Důležitým místem uveřejňování těchto informací jsou internetové stránky společnosti. Dalšími jsou Sbírka... více

Internetové stránky společnosti

Každá akciová společnost musí zřídit své internetové stránky, které jsou bezplatně dostupné. Povinně na nich uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu a další informace pro akcionáře. ... více

ISIN

International Security Identification Number – Mezinárodní soustava číslování cenných papírů – základní dvanáctimístné označení, které se používá pro identifikaci cenných papírů.... více