Internetové stránky společnosti

Každá akciová společnost musí zřídit své internetové stránky, které jsou bezplatně dostupné. Povinně na nich uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu a další informace pro akcionáře.

Související pojmy:

Akciová společnost, Informační povinnost emitenta

Další informace:

Informace o akciových společnostech (Příručka akcionáře)