Informační povinnost emitenta

Každá akciová společnost má povinnost uveřejňovat některé informace. Důležitým místem uveřejňování těchto informací jsou internetové stránky společnosti. Dalšími jsou Sbírka listin a Obchodní věstník.

Akciová společnost povinně uveřejňuje:

  • pozvánku na valnou hromadu
  • informace uváděné na obchodních listinách
  • existenci koncernu
  • účetní závěrku
  • stanovy společnosti
  • další dokumenty

Nejrozsáhlejší informační povinnost mají emitenti kótovaných cenných papírů.

Související pojmy:

Internetové stránky společnosti, Obchodní věstník, Pozvánka na valnou hromadu, Sbírka listin

Další informace:

Informace o akciových společnostech (Příručka akcionáře)