Akcie

Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

Akcie obsahuje:

  • označení, že se jedná o akcii
  • jednoznačnou identifikaci společnosti
  • jmenovitou hodnotu
  • označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír
  • u akcií na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře
  • údaje o druhu akcie
  • číselné označení
  • podpis člena nabo členů představenstva
Související pojmy:

Akcie na majiteleAkcie na jménoCenný papír, Hromadná listinaZaknihovaný cenný papír

Další informace:

Akcionářská práva (Příručka akcionáře)

Vlastnosti a třídění akcií (Příručka akcionáře)