Hromadná listina

Hromadná listina nahrazuje jednotlivé cenné papíry. Pro emisi a vydání hromadné listiny platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivého cenného papíru. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivý cenný papír včetně jeho čísla.

Hromadná listina nahrazující akcie obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.

Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry. Určí-li emitent podmínky pro její výměnu, pak při splnění těchto podmínek. Práva z hromadné listiny nelze převodem dělit na podíly. To neplatí, pokud došlo k imobilizaci cenného papíru při jeho hromadné úschově; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým cenným papírům, které jsou hromadnou listinou nahrazovány.

Emitenti nahrazují vydání jednotlivých akcií vydáním hromadné listiny z důvodu úspory nákladů na tisk jednotlivých akcií. Akcionáři mají pak mají usnadněnou manipulaci s cenným papírem.

Související pojmy:

Akcie, Cenný papírEmitent

Další informace:

Vlastnosti a třídění akcií (Příručka akcionáře)