Emitent

Společnost, která vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků. V případě akcií je emitentem akciová společnost.

Související pojmy:

AkcieAkciová společnost

Další informace:

Vlastnosti a třídění akcií