Akcie na majitele

Akcie na majitele mohou být vydány na pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír. V případě listinného provedení na nich není uvedeno jméno akcionáře, tyto údaje jsou však vedeny u osoby, který akcie imobilizovala nebo v případě zaknihoavných akcií jesou vewdeny na majetkovém účtu konkrétního akcionáře v centrálním depozitáři. Akcie na majitele jsou neomezeně převoditelné.

Listinné akcie na majitele, které byly v minulosti nejčastější díky jejich anonymitě, byly zrušeny k 1. 1. 2014. Akcionáři, kteří takové akcie měli nebo mají, si je musí vyměnit.

Související pojmy:

AkcieImobilizovaný cenný papírZaknihovaný cenný papír

Další informace:

Akcie na majitele už neplatí, vyměňte si je! (Rubrika Akcie & Akcionáři)

Vlastnosti a třídění akcií (Příručka ackionáře)

Příklad:

Příklad listinné akcie na majitele