Slovník

Účastnický cenný papír

Účastnickými cennými papíry jsou cenné papíry vydané společností, se kterými je spojen podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech v této společnosti, a dále cenné papíry ... více

Účastník dražby

Osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání a splňuje podmínky stanovené zákonem o veřejných dražbách (není osobou vyloučenou z dražby) a složila draýební... více

Účet vlastníka

Majetkový účet vedený pro osobu, který je vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu. Příkladem je majetkový účet vlastníka v Centrálním depozitáři cenných papírů. ... více

Účet zákazníků

Majetkový účet vedený pro osobu, která není vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu a která vede evidenci navazující na evidenci centrálního depozitáře nebo na... více

Účetní hodnota akcie

Účetní hodnota = vlastní kapitál připadající na jednu akcii   Výpočet pro společnost, která má všechny akcie o stejné jmenovité hodnotě: Účetní hodnota akcie = vlastní kapitál / poč... více

Umoření cenného papíru

Umořením se rozumí náhrada ztraceného nebo zničeného cenného papíru do doby, kdy ten kdo je podle cenného papíru zavázán, vydá oprávněnému náhradní cenný papír. Součástí umoření... více

Úschova akcií

Investiční služba poskytovaná obchodníkem s cennými papíry s příslušnou licencí. V samostatné úschově je uložen cenný papír jednoho schovatele. U hromadné úschovy se jedná s... více