Umoření cenného papíru

Umořením se rozumí náhrada ztraceného nebo zničeného cenného papíru do doby, kdy ten kdo je podle cenného papíru zavázán, vydá oprávněnému náhradní cenný papír. Součástí umoření je ověření, zda listina byla skutečně ztracena či zničena.

Související pojmy:

Cenný papír

Další informace:

Ztráta listinné akcie (Příručka akcionáře)