Slovník

Bankovní účet

Finanční účet v bance. Údaj o čísle bankovního účtu akcionáře je povinnou součástí seznamu akcionářů. Bavnkvní účat musí být veden u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve ... více