Bankovní účet

Finanční účet v bance. Údaj o čísle bankovního účtu akcionáře je povinnou součástí seznamu akcionářů. Bavnkvní účat musí být veden u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Akciová společnost vyplácí akcionářům podíly na zisku pouze převodem na tento bankovní účet.

Související pojmy:

Dividenda, Seznam akcionářů

Další informace:

Nechte si zapsat číslo bankovního účtu do seznamu akcionářů vedeného centrálním depozitářem