Publikováno: 29. 4. 2014

Nechte si zapsat číslo bankovního účtu do seznamu akcionářů vedeného centrálním depozitářem

Akciová společnost vyplatí dividendu akcionářům držící akcie na jméno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. To platí i pro zaknihované akcie na jméno. Jak zapsat bankovní účet do seznamu akcionářů v centrálním depozitáři cenných papírů?

Zařazený účet

Pokud máte zařazený účet v CDCP, pak číslo bankovního účtu nahlaste účastníkovi centrálního depozitáře (obchodníkovi s cennými papíry), který Váš majetkový účet spravuje. Vaše číslo bankovního účtu bude k dispozici všem emitentům zaknihovaných akcií a máte vystaráno.

Nezařazený účet

Centrální depozitář umožňuje zápis bankovního účtu do evidence i v případě tzv. nezařazených účtů, kdy tento účet nespravuje dosud žádný účastník centrálního depozitáře. V tomto případě musíte kontaktovat obchodníka s cennými papíry, který takovou službu poskytuje. Doporučujeme při této příležitosti si vybrat obchodníka s cennými papíry a nezařazený účet pod něj zařadit.

Pokud neuvedete číslo bankovního účtu v centrální evidenci, pak v případě akcií na jméno Vám společnost dividendu nevyplatí!