Slovník

Regulovaný trh s investičními nástroji

Trh s investičními nástroji organizovaný burzou cenných papírů. Pro přijetí na investičního nástroje k obchodování na regulovaném trhu stanoví požadavky zákon o podnikání na ... více

Rozhodný den

Valné hromady se mohou účastnit akcionáři, kteří jsou v seznamu akcionářu nebo evidenci zaknihovaných akcií zapsáni k rozhodnému dni. Rozhodný den nemůže předcházet dni konání... více

Rubopis akcie

Rubopis je speciálním směnečněprávním prostředkem převádění práv ze směnky, který upravuje zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový v platném znění (dále jen „zákon... více