Forma akcie

Forma akcie může být na majitele nebo na jméno. Práva spojená s akciemi na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, který společnost vede. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a může mít omezenou převoditelnost. Akcie na majitele jsou neomezeně převoditelné. Práva spojená s akciemi na majitele vykonává ten, kdo ji předloží. Listinné akcie na majitele lze vydaz pouze jako imobilizované.

Související pojmy:

Akcie, Akcie na jméno, Akcie na majitele, Imobilizovaný cenný papír

Další informace:

Akcie na majitele už neplatí, vyměňte si je! (Rubrika Akcie & Akcionáři)

Vlastnosti a třídění akcií (Příručka akcionáře)