Odhad ceny předmětu dražby

Základní údaj o hodnotě předmětu dražby. Odhad zajišťuje dražebník. V případě nedobrovolných dražeb akcií s nejnižším podáním přesahujícím 100 000 Kč, musí být odhad zjištěn posudkem znalce.

Odhad ceny přědmětu dražby se vyhotovuje nejen jako důležitá informace pro potenciální investory - účastníky dražeb, ale i z důvodu ochrany akcionáře, jehož akcie se prodávají, před možným prodejem "pod cenou". Nejnižší podání je vázáno na odhad ceny předmětu dražby. Nejnižší podání nesmí být nižší než polovina odhadu předmětu dražby.

Katalogu subjektu kapitálového trhu obsahuje v kategorii Znalci znalce a znalecké ústavy se seznamem dražeb a vytěsnění akcionářu pro které zpracovali znalecký posudek.

Související pojmy:

DražbaNejnižší podání

Další informace:

Databáze dražeb akcií (odkaz na databázi IN-SERVER)

Použití Databáze dražeb akcií (Příručka akcionáře)

Znalci (Kategorie Katalogu subjektů kapitálového trhu)