Nejnižší podání

Minimální cena za kterou lze předmět dražby vydražit. Minimální podání je v případě nedobrovolné dražby vázáno na odhad ceny předmětu dražby. Nejnižší podání nesmí být nižší než polovina odhadu. U dobrovolné dražby může být nejnižší podání licitátorem sníženo v průběhu dražby.

Související pojmy:

Dražba, Dražební vyhláška, Náklady dražby, Odhad ceny předmětu dražby

Další informace:

Dražba akcií (Příručka akcionáře)

Použití Databáze dražeb akcií (Příručka akcionáře)