Dražební vyhláška

Dokument vydaný dražebníkem, který stanovuje základní parametry dražby jako datum a čas konání dražby, předmět dražby, označení dražebníka, navrhovatele, vlastníka předmětu dražby, odhad ceny předmětu dražby, nejnižší podání, minimální příhoz a další parametry.

Dražební vyhláška se v případě nedobrovolné dražby s nejnižším podáním přesahujícím 100 000 Kč uveřejňuje 60 dnů před dražbou na centrální adrese a zasílá akcionářům na jejich adresu (pokud jsou společnosti známi).

Související pojmy:

DražbaDražebníkCentrální adresaNejnižší podání, Odhad ceny předmětu dražby

Další informace:

Databáze dražeb akcií (databáze IN-SERVER.CZ)

Použití Databáze dražeb akcií (Příručka akcionáře)