Centrální adresa

Centrální adresa je jediné místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) uveřejněny informace určené zákonem o veřejných dražbách nebo informace poskytnuté dobrovolně ostatními účastníky dražeb. Internetová adresa: www.centralniadresa.cz. Správcem je Česká pošta.

Na centrální adrese se povinně uveřejňují všechny dražby akcií, jejíž nejnižší podání převyšuje 100 000 Kč

Související pojmy:

DražbaDražební vyhláška

Další informace:

Centrální adresa (odkaz na stránky)

Dražba akcií (Příručka akcionáře)

Použití Databáze dražeb (Příručka akcionáře)